Ανακάλυψη ID στο Facebook

Τη Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 έγινε μία διαρροή εσωτερικών εγγράφων από την Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Τορόντο στο Καναδά. Ανάμεσα τους ήταν και ένας πολύ σύντομος οδηγός για την αξιόπιστη μέθοδο αναγνώρισης της ηλεκτρονικής ταυτότητας (ID) ενός χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Ο τίτλος του εγγράφου είναι "How to find your suspect's Facebook profile if … Συνεχίστε να διαβάζετε Ανακάλυψη ID στο Facebook.