Ερπυστριοφόρο BV-208 με Ραντάρ ARTHUR WLS

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε το ερπυστριοφόρο BV-208 που φέρει το ραντάρ ARTHUR WLS τα οποία έχει ο Ελληνικός Στρατός από το 2011. Θα χωρίσουμε την παρουσίαση σε δύο τμήματα, ένα για το όχημα BV-208 της Σουηδικής Hägglunds και ένα δεύτερο για το ARTHUR/WLS (που σημαίνει Artillery Hunting Radar/Weapon Locating System - Ραντάρ Εντοπισμού … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ερπυστριοφόρο BV-208 με Ραντάρ ARTHUR WLS.