Εγκαταλελειμμένο υποβρύχιο B-80 (Ολλανδία)

Σε αυτό τη νέα κατηγορία μας θα παρουσιάζουμε διάφορα ενδιαφέροντα εγκαταλελειμμένα οχήματα και υποδομές ανά το κόσμο με ιδιαίτερες στρατιωτικής αξίας ιστορίες. Καθότι εγκαταλελειμμένα έχουν το πλεονέκτημα αλλά και μειονέκτημα ότι δεν έχουν συντηρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι, θα ξεκινήσουμε με ένα τέτοιο που επισκεφθήκαμε πρόσφατα, το υποβρύχιο B-80 της Σοβιετικής Ένωσης που βρίσκεται κυριολεκτικά … Συνεχίστε να διαβάζετε Εγκαταλελειμμένο υποβρύχιο B-80 (Ολλανδία).