Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει αποστολή την εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου των ανώτερων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, Ενόπλων Δυνάμεων, Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και των πολιτικών υπαλλήλων άλλων υπουργείων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κάθε Σεπτέμβριο ξεκινάει η φοίτηση των νέων σπουδαστών που ποτέ δεν υπερβαίνουν τους 40 … Συνεχίστε να διαβάζετε Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.