Βίντεο: Οδηγός επιβίωσης του στρατού των ΗΠΑ

Η επιβίωση είναι ένα πολύπλοκο αντικείμενο καθώς πέραν της εμπειρίας που πρέπει να έχει κανείς σε γνώσεις όπως είναι η κατασκευή καταλύματος, άναμμα φωτιάς, συλλογή τροφής και νερού, διαφυγή από τον εχθρό, κτλ., πρέπει και να γνωρίζει να διαχειρίζεται τη ψυχολογική πίεση μίας τέτοιας έκτακτης κατάστασης, το πως να χρησιμοποιεί την ενέργεια που έχει αποτελεσματικά, … Συνεχίστε να διαβάζετε Βίντεο: Οδηγός επιβίωσης του στρατού των ΗΠΑ.