Η κρυπτογράφηση του Καίσαρα

Μία από τις πρώτες μεθόδους κρυπτογράφησης που διδάσκεται όποιος εισέρχεται σε αυτό το χώρο, είναι εκείνη που χρησιμοποιούσε ο Ιούλιος Καίσαρας για μυστική επικοινωνία με τους έμπιστους του εντός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι μία εξαιρετικά απλή μέθοδος και θα σας θυμίσει την ισραηλινή "Κρυπτογράφηση Ατμπάς''. Η κρυπτογράφηση αυτή μας έγινε γνωστή από τον Ρωμαίο ιστορικό … Συνεχίστε να διαβάζετε Η κρυπτογράφηση του Καίσαρα.