Η κρυπτογραφία της σκυτάλης

Στο άρθρο μας "Η στεγανογραφία του Ιστιαίου του Μιλήσιου'' είδαμε πως η στεγανογραφία (η απόκρυψη μηνυμάτων) ήτο μία ελληνική ανακάλυψη, και το ίδιο είναι κοινώς αποδεκτό και για τη κρυπτογραφία η οποία γεννήθηκε το 7ο αιώνα προ Χριστού στην Ελλάδα. Αξίζει να τονίσουμε ότι όπως και στη στεγανογραφία (στεγανή γραφή), έτσι και στη κρυπτογραφία (μυστική … Συνεχίστε να διαβάζετε Η κρυπτογραφία της σκυτάλης.