Πολεμικά Παίγνια: HTS Στεγανογραφία #8

Και προχωράμε στο όγδοο επίπεδου του αρκετά ξεχωριστού αυτού πολεμικού παιγνίου με στόχο να μας διδάξει τα μυστικά της στεγανογραφίας, ή με απλά λόγια, το πως κρύβουμε μηνύματα σε φαινομενικά άσχετα αντικείμενα. Σε αυτή τη περίπτωση είναι ψηφιακή στεγανογραφία και στο παρόν άρθρο μας θα δούμε τη λύση μας για το όγδοο επίπεδο. Να τονίσουμε … Συνεχίστε να διαβάζετε Πολεμικά Παίγνια: HTS Στεγανογραφία #8.