Απλές ιδέες: Δίγλωσσες ετήσιες αναφορές

Οι "απλές ιδέες" είναι σύντομες προτάσεις για μία καλύτερη πατρίδα βάσει προσωπικών εμπειριών. Δε τα προτείνουμε πάντοτε για "αντιγραφή'' αλλά για έμπνευση ιδεών που θα βελτιώσουν την Ελλάδα μας. Είναι απλά πράγματα που εάν κάνει ο καθένας μας θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Όπως θα έχετε δει και στη σελίδα μας σε διάφορα … Συνεχίστε να διαβάζετε Απλές ιδέες: Δίγλωσσες ετήσιες αναφορές.