Πολεμικά Παίγνια: HTS Στεγανογραφία #6

Το έκτο επίπεδο ήταν αρκετά απλό όπως θα δείτε και μόνοι σας. Όπως και στα προηγούμενα, έτσι και εδώ καλούμαστε να εντοπίσουμε κάποιο μήνυμα κρυμμένο σε κάτι φαινομενικά άσχετο, με απλά λόγια στεγανογραφία. Πρακτικά, εάν έχετε λύσει τα προηγούμενα επίπεδα και κάτι όπως το "OTW Krypton #0'', τότε το συγκεκριμένο δε θα σας πάρει παραπάνω … Συνεχίστε να διαβάζετε Πολεμικά Παίγνια: HTS Στεγανογραφία #6.