Βιβλίο: The Mission, the Men, and Me

Παρότι σχετικά παλιό (έκδοση του 2008), αυτό το βιβλίο αποτελεί μία από τις καλύτερες εισαγωγές στο τι είναι η θρυλική Delta Force του στρατού ξηράς των ΗΠΑ, και τι τη διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες μονάδες, καθώς επίσης και κάποια πολύ σπουδαία μαθήματα ζωής από έναν διοικητής της που υπηρέτησε εκεί μία από τις πιο ενεργές … Συνεχίστε να διαβάζετε Βιβλίο: The Mission, the Men, and Me.