Γάντι FAST-ACT

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε ένα περίεργο υλικό που είχαμε δοκιμάσει πριν από μερικά χρόνια ως μέρος μίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Το γάντι προστασίας για χημικούς παράγοντες FAST-ACT (First Applied Sorbent Treatment – Against Chemical Threats, Άμεσης Εφαρμογής Συλλογή Σωματιδίων - Κατά Χημικών Απειλών) της ομώνυμης Αμερικανικής εταιρίας εξοπλισμών προστασίας από χημικές, βιολογικές, και πυρηνικές … Συνεχίστε να διαβάζετε Γάντι FAST-ACT.