ΚΕΠΜ

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πλωτών Μέσων (ΚΕΠΜ) του Δ' Σώματος Στρατού με έδρα το Δέλτα του Ποταμού Έβρου είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά κέντρα εκπαιδεύσεως. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κέντρου αυτού είναι η παροχή μόνο των απαραίτητων χώρων εκπαιδεύσεως χωρίς "πολυτέλειες" όπως θαλάμους, κτίρια, κλειστούς χώρους εστιάσης, κτλ. Για τους παραπάνω λόγους το ΚΕΠΜ λειτουργεί … Συνεχίστε να διαβάζετε ΚΕΠΜ.